บริการ

บริการถึงที่

สัญญาการบริการ

บริการให้เช่า

ทดลองใช้งาน

บริการพร้อมติดตั้ง และช่วยเดินเครื่องครั้งแรก

อบรมการใช้งาน และหลักสูตรความรู้เรื่องปั๊ม

บริการพิเศษ ระหว่างรอสินค้าจัดส่ง หรือระหว่างรอซ่อม

บริการซ่อม

Comments are closed