บริการถึงที่

สำหรับ ปั๊มของเหลว ปั๊มสุญญากาศ โบลเวอร์ และเครื่องช่วยยก

การให้บริการถึงที่ คลอบคลุมในทุกสินค้าของเรา ทั้งปั๊มน้ำ ปั๊มของเหลว ปั๊มของหนืด ปั๊มสุญญากาศ โบลเวอร์ และเครื่องช่วยยก รวมทั้งอะไหล่ และระบบ ซึ่งกลุ่มลูกค้าของเราจะมีความหลากหลายในการใช้งาน และการติดตั้งที่แตกต่างกันไป แต่เราก็ยังคงให้ความสำคัญกับการบริการที่สม่ำเสมอ และคำนึงถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุดเป็นหลัก ประสบการณ์ของเราจะเป็นประโยชน์กับท่าน ในการให้คำปรึกษา คำแนะนำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการผลิต

เรามีความยินดี และพร้อมให้บริการทางเทคนิค การตรวจเช็คสภาพ และบริการอื่นๆ เพื่อการผลิตของท่าน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ที่ดียิ่งๆขึ้นไป

ความพึ่งพอใจของท่าน เป็นเป้าหมายของเรา

ประโยชน์ที่ท่านได้รับ!

  • บริการโดยไม่คำนึงถึงยี่ห้อที่ท่านใช้อยู่ในปัจจุบัน
  • เข้าถึงที่ พร้อมคำแนะนำ และวิธีแก้ไขปัญหา
  • ลดโอกาสเกิดความเสี่ยงหยุดการผลิต โดยกะทันหัน โดยไม่คาดคิด
  • การให้คำปรึกษา ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และ/หรือ ช่วยเหลือระหว่างหยุดการผลิต โดยกะทันหัน

Comments are closed